top of page
 • Lorászkó Balázs

Tapolcai helyi járat

Frissítve: 2020. nov. 17.

Tapolca helyi közlekedése 1958-ban indult el, egyetlen autóbuszvonalon, amely a vasútállomás és a kórház között húzódott. Alig egy évvel később született meg az a viszonylat, amelyik máig a helyi közlekedés alapját képezi, noha a laktanya, amelyhez a vonal vezetett, 2006-ban bezárt. A hálózaton a kezdetektől 2007-ig a területileg illetékes Somló Volán Zrt., illetve jogelődjei szolgáltattak, jellemzően az adott korszakban elérhető Ikarus autóbuszokkal.


Az 1960-as években viszonylatai [1]:

 • 1 Vasútállomás – Közkórház

 • 2 Vasútállomás – Dobó István laktanya

Az 1970-es évekre a fenti viszonylatok megmaradtak, csupán az 1-es vonal Közkórház elnevezésű végállomását nevezték át Járásbíróságra [2]. (A kórház és a bíróság épülete ma is szomszédos.)


Az 1980-as években egy hurokjárattal gazdagodott a város, amely a laktanyától indult, és ugyanoda tért vissza. Az új viszonylat megkapta a 2-es számot, az eredeti 2-es járatból pedig 3-as lett [3]:

 • 1 Vasútállomás – Hősök tere – Járásbíróság

 • 2 Dobó István laktanya – Járásbíróság – Volán-telep – Dobó István laktanya

 • 3 Vasútállomás – Volán-telep – Dobó István laktanya

Érdekesség, hogy bár a Tapolcától keletre található Diszel község már 1977 óta Tapolcához tartozott, a helyi közlekedés mégis csak az 1990-es évekre érte el a településrészt. Amikor ez egy új, 4-es számú viszonylattal megtörtént, felismerték, hogy az örökségként megmaradt 3-as járatot össze lehet vonni a 2-es hurokjárattal, így az 1990-es évekre az alábbi hálózat maradt (megemlítve, hogy a Dobó István laktanya időközben Csobánc laktanyára változott) [4]:

 • 1 Vasútállomás – Kazinczy tér – Viola depó – Vasútállomás

 • 2 Csobánc laktanya – Kazinczy tér – Csobánc laktanya

 • 4 Autóbuszállomás – Diszel

A fenti, közforgalmú vonalhálózaton egy 2003-as forrásban a következő autóbuszok láthatók [5][6][7]:

 • BSL-157, Ikarus 260 (1990-2007)

 • BSL-422, Ikarus 260 (1990-2007)

 • BSL-429, Ikarus 260  (1990-2007)

 • DUD-988, Ikarus 405 (1998-2007)

1. ábra: BSL-422, a tapolcai helyi járat egyik autóbusza 1990 és 2007 között


2. ábra: DUD-988, a vidéki volánok egyetlen Ikarus 405-ös autóbusza, a tapolcai szolgálat befejezését követően Táborfalvára került (lásd a képen), napjainkban pedig a BKV Zrt. állományát erősíti


Ezen a ponton érdemes megemlíteni, hogy a Csobánc / Dobó laktanya, az itt működő MH Tapolcai Kiképző Központ és jogelődjei figyelemre méltó gépjárműparkkal rendelkeztek: a kiképzést szolgáló 70 darab harckocsi mellett 113 darab egyéb gépjármű is a tapolcai állományhoz tartozott, köztük több Ikarus gyártmányú autóbusz is. A bevonuló sorkatonákat, az eltávozásra engedett és onnan visszaérkező katonákat a vasútállomás és a laktanya között a honvédség szállította, ennek egyik eszköze az időközben Kalocsára, majd Hódmezővásárhelyre átcsoportosított, HB 52-98 rendszámú Ikarus 280-as autóbusz volt, amely így egy „nem közforgalmú helyi járatot” jelentett.

3. ábra: HB 52-98, a Magyar Honvédség Tapolcai Kiképző Központjának egykori Ikarus 280-asa, amely egykor a vasútállomás és a Dobó / Csobánc laktanya között járt


Tapolca helyi közlekedését 2007. január 1-től 2010. december 31-ig, majd egy újabb sikeres pályázat után 2011. január 1-től 2016. december 31-ig a tapolcai székhelyű MB Balaton Kft. biztosította, a következő járműparkkal [8][9]:

 • KNE-702, Neoplan N4016 Transliner (1995) (2007) 88 férőhely (39 ülőhely)

 • KOH-551, Neoplan N4016 Transliner (1995) 97 férőhely (39 ülőhely)

 • LRN-076, MAN NM222 (2010-2016) 52 férőhely (22 ülőhely)

4. ábra: KOH-551 (Neoplan N4016 Transliner), Tapolcán


5. ábra: LRN-076 (MAN NM222), Tapolcán


A fenti járművek részben, illetve teljes hosszban alacsonypadlós kivitelűek voltak. Ezt a körülményt a 2011-es szerződés-hosszabbításkor az önkormányzat megrendelőként ki is kötötte, vagyis a további járműbeszerzések kizárólag úgy történhettek, hogy az alacsonypadlós részarány nem romlik [9]. Ugyanez a forrás tartalmazza, hogy 2013 nyaráig egy vonaljegy 205 forintba került, egy teljesárú bérlet pedig 4220 forintba.


Később a két, 1995-ös évjáratú Neoplan N4016 Transliner típusú autóbuszt újabb járművekre cserélték, két részletben. Először egy Neoplan N4407 Centroliner érkezett, majd pedig egy Mercedes O530 Citaro:

 • LRN-076, MAN NM222

 • MLH-681, Neoplan N4407 Centroliner

 • NJB-996, Mercedes O530 Citaro

6. ábra: az LRN-076 a "frissített" járműparkban is megmaradt, napjainkban pedig mozgó könyvtárbuszként szolgál


7. ábra: MLH-681 (Neoplan N4407 Centroliner), Diszel és Tapolca között


8. ábra: NJB-836 (Mercedes O530 Citaro), csak hogy Tapolca se maradjon Citaro nélkül


A korszak érdekességének számított, hogy ekkoriban nem számmal, hanem betűvel jelzett járatok közlekedtek, amelyek egyben a közlekedési korlátozásokat és az útvonalat is jelezték [10][11]. Erre egy példa, 2015-ből [11]:

9. ábra: a 2015. 10. 01-től érvényes tapolcai menetrend [11]


2016. december 29-én került kihirdetésre, hogy 2017. január 1-től 2017. december 31-ig az Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. (továbbiakban: ÉNYKK Zrt.) látja el Tapolca város helyi közlekedését, amely cég a területileg illetékes Somló Volán Zrt. jogutódja [12]. A hirdetmény részét képezte, hogy az átvételt követő kezdeti időszakban sem a menetrend, sem pedig a menetjegy- és bérletárak nem változnak. (Egy vonaljegy ára ekkor 245 forint, egy összvonalas bérlet pedig 4500 forint volt.) Érdekesebb körülmény, hogy a pályázati kiírás nem egy évre, hanem hat évre szólt, 2022. december 31-ig. Az egyetlen jelentkező így is az ÉNYKK Zrt. lett volna, azonban végül mégsem pályáztak, mivel a kiírásban szereplő feltételek nem egyeztek az ÉNYKK Zrt. üzletszabályzatával. Mivel sem az MB Balaton Kft., sem más pályázó nem indult a tapolcai helyi közlekedés lebonyolításáért, a szerződést először egy évre kötötte meg az önkormányzat az ÉNYKK Zrt.-vel [16].


Az ÉNYKK Zrt. helyi járati járműparkja a következő autóbuszokból áll:

 • EVL-460, Ikarus 415, ex Pápa

 • FKN-358, Credo EC11, ex Tapolca helyközi

 • IFF-311, Ikarus E94, ex Győr

 • KXL-114, Mercedes Sprinter City, ex Várpalota

A fentiek közül jelenleg (nyári tanszünetben) egyedül az IFF-311 közlekedik.

10. ábra: IFF-311 (Ikarus E94), a Dobó tér és a vasútállomás között, még tábla nélkül


Az első menetrendváltozást 2017 áprilisára ígérte az önkormányzat és az ÉNYKK Zrt., ez végül (a további egyeztetések érdekében) 2017. július 10-ig tolódott. Ekkor az ÉNYKK Zrt. a tapolcai helyi járatot egyetlen, hurokjárati útvonallal és TA001 mezőszámmal állományba vette, a viszonylaton pedig a szokásos járatszámozási elvet alkalmazva alakította ki a hatályos menetrendet [14][15].

11. ábra: a 2017. 07. 10-től érvényes tapolcai menetrend [15]


12. ábra: IFF-311 fordul a Dobó téren, az egykori laktanya bejárata előtt


13. ábra: IFF-311 érkezik Diszel felől, már iránytáblával
Források:


[1] Hivatalos Autóbusz Menetrend, 9. évfolyam, 17. szám, 32. oldal (érvényes 1964. 05. 31. – 1964. 10. 31.), Magyar Közlekedés- és Postaügyi Minisztérium Autóközlekedési Vezér-igazgatósága, Budapest, 1964.


[2] Hivatalos Autóbusz Menetrend, 15. évfolyam, 24. szám, 1. kötet, 1017. oldal (érvényes: 1970. 05. 31. – 1971. 05. 22.), Volán Autóközlekedési Tröszt, Budapest, 1970.


[3] Hivatalos Autóbusz Menetrend, 1. évfolyam, 1. szám, 35. oldal (érvényes: 1981. 05. 31. – 1983. 05. 28.), Volán Tröszt, Budapest, 1981.


[4] Volán Autóbusz Menetrend / Veszprém megyét érintő helyközi, távolsági és nemzetközi járatok, 18. oldal (érvényes: 1998. 06. 01. – 1999. 05. 30.), Balaton Volán Közlekedési Szolgáltató Egyesülés, Veszprém, 1998.


[5] Kisl József: Ikarus autóbuszok Tapolcán (2003. 07. 13.; letöltve: 2017. 07. 31.)


[6] Óvári Péter fényképe a DUD-988 rendszámú Ikarus 405 típusú autóbuszról, Tapolca helyi járatán (készítés ideje ismeretlen; letöltve: 2017. 07. 31.)


[7] Gyenes Viktor fényképe a DUD-988 rendszámú Ikarus 405 típusú autóbuszról, Tapolca helyi járatán (készült: 2005. 04. 25.; letöltve: 2017. 07. 31.)


[8] MB Balaton Kft. / Szolgáltatások (letöltve: 2017. 07. 31.)


[9] 1. sz. melléklet a 14/ 650-2/2013. ügyiratszámú előterjesztéshez a Képviselő-testület 2013. június 28-i nyilvános ülésére a helyi közforgalmú autóbusz-közlekedési hálózat működtetésére kötött helyijárati közszolgálati szerződés módosítása tárgyában, 5-6. oldal (kelt: 2013. 06. 20.; letöltve: 2017. 08. 06.) (PDF)


[10] Tapolca helyi buszmenetrend (érvényes: 2008. 09. 15-től; letöltve: 2017. 07. 31.) (PDF)


[11] Tapolca helyi buszmenetrend (érvényes: 2015. 10. 01-től; letöltve: 2017. 07. 31.) (PDF)


[12] Tájékoztatás a helyi menetrend szerinti közösségi közlekedés ellátásáról (2016. 12. 29.; letöltve: 2017. 07. 31.)


[13] TA001 Dobó tér – Tesco – Diszel – Berzsenyi u. – Strand – Dobó tér viszonylat menetrend (érvényes: 2017. 06. 19-től; letöltve: 2017. 07. 31.) (PDF)


[14] H-TA-7/2017. sz. értesítés Tapolca helyi közlekedését érintő menetrendi változásról (megjelent: 2017. 07. 04.; letöltve: 2017. 07. 31.)


[15] TA001 Dobó tér – Tesco – Diszel – Berzsenyi u. – Strand – Dobó tér viszonylat menetrend (érvényes: 2017. 07. 10-től; letöltve: 2017. 07. 31.) (PDF)


[16] Tóth B. Zsuzsa: Helyi járat másik szolgáltatóval (2017. 01. 05.; letöltve: 2017. 07. 31.) (PDF)


867 megtekintés0 hozzászólás

Kapcsolódó bejegyzések

Az összes megtekintése

Comentários


bottom of page